Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số 147/TB-UBND Về việc giao nhiệm vụ trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2; ý kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 2 HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 10/09/2021 Đào Hoàng Phương

PHƯỜNG TRƯNG VƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 52 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Thế Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Trưng Vương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.518