Công văn số 4714/BNN-CB ngày 28/7/2021 về việc một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời

30-07-2021 09:56

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4325

Tổng truy cập: 19173

PHƯỜNG TRƯNG VƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 52 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Thế Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Trưng Vương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.518