Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số 150/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND phường Trưng Vương tháng 10 năm 2021 01/10/2021 Đặng Thế Sơn
2 Số 12/TB-HĐND Lịch tiếp công dân thường kỳ của Thường trực HĐND phường tháng 10 01/10/2021 Nguyễn Thu Yến
3 Số 12/TB-HĐND Lịch tiếp công dân thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Trưng Vương tháng 10 năm 2021 30/09/2021 Nguyễn Thu Yến
4 Số 2968/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên 20/09/2021
5 Số 103/TB-UBND Về việc phân công nhiệm vụ bộ phận tiếp công dân và giải quyết đơn thư phường Trưng Vương 18/09/2021 Đặng Thế Sơn
6 Số 2883/QĐ-UBND Về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thái Nguyên 14/09/2021 Lê Quang Tiến
7 Số 4092/QĐ-UBND Về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 phường Trưng Vương 13/09/2021 Đặng Thế Sơn
8 Số 147/TB-UBND Về việc giao nhiệm vụ trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2; ý kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 2 HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 10/09/2021 Đào Hoàng Phương
9 Số 63/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật cư trú trên địa bàn phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên 08/09/2021
10 Số 61/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới 06/09/2021 Đặng Thế Sơn
11 Số 138/TB-UBND Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trưng Vương tháng 9 01/09/2021 Đặng Thế Sơn
12 Số 11/TB-HĐND Lịch tiếp công dân thường kỳ của Thường trực HĐND phường tháng 9

(Đã hết hiệu lực)

01/09/2021 Nguyễn Thu Yến
13 Số 164/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực mực ứng xử của Cán bộ, Công chức, người hoạt động không chuyên trách UBND phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên 28/08/2021 Đặng Thế Sơn
14 Số 2757/QĐ-UBND Về việc quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 26/08/2021 Lê Quang Tiến
15 Số 8212/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng trụ sở Sở thông tin và Truyền thông và Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên 30/07/2021 Nguyễn Văn Tuệ
16 Số 2544/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên 30/07/2021 Lê Quang Tiến
17 Số 2543/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên 30/07/2021 Lê Quang Tiến
18 Số: 2311/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thái Nguyên 02/07/2021 Lê Quang Tiến
19 Số 1881/QĐ-UBND Về việc quyết định bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 11/06/2021 Lê Quang Tiến
20 Số 1111/QĐ-UBND Về việc biểu dương khen thưởng, các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 08/06/2021 Đặng Thế Sơn

PHƯỜNG TRƯNG VƯƠNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 52 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Thế Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Trưng Vương. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.518